پرش لینک ها

Exclusive Features – New

ساختار

افزونه رویداد اختصاصی

به صورت رایگان.

رنگ های تطبیقی   اختصاصی

برای پس زمینه، لوگو و هدر.

ماژول هدر عمودی

همراه رنگ های پویا و ماژول ها.

ردیف / ستون چسبان

ماسک تصویر با شکل پویا

بلوک صفحات   محبوب

ردیف های انباشته شده با منو سفارشی.

نشانگر موس سفارشی

سفارشی سازی و جایگزینی نشانگر موس.

المان ها

بخش های قابل اسکرول

ردیف چسبان با منو سفارشی

نقشه سه بعدی عمیق

صحنه های سه بعدی پویا با تصاویر ایستا

تصاویر ماسک شده

شکل های پویا برای ماسک تصویر

لغزنده

کاروسل بینهایت و پویا

ذرات تعاملی

صحنه های پویا و تعاملی ایجاد کنید.

جداکننده پویا   داغ

جدا کننده ردیف با انیمیشن.