پرش لینک ها

یوهمبین (Yohimbine)

برندهای دیگر یوهمبین (Yohimbine)

 

یوهمبین

یوهمبین در چه مواردی مصرف میشود؟

اختلال نعوظ

 

یوهمبین در چه مواردی نباید مصرف شود؟

بارداری

نارسایی کلیوی

شیردهی

بیماران قلبی

زخم های معده-روده ای

ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات ان

بیماران دارای اختلالات عصبی

عوارض جانبی یوهمبین

 

 • اضطراب
 • تنگی نفس
 • سندرم شبه لوپوس
 • افزایش ضربان قلب
 • برافروختگی
 • عصبی بودن

به موارد زیر در مورد مصرف یوهمبین توجه کنید!

 • در صورت وجود بیماری کلیوی، قلبی، روانی، سابقه زخم گوارشی، حساسیت مفرط به هریک از اجزاء فراورده، و برای افراد مسن نباید مصرف شود.
 • یوهمبین ممکن است سبب گیجی هنگام تغییر وضعیت شود لذا هنگام تغییر وضعیت از نشسته به ایستاده ویا ازحالت دراز کشیده به ایستاده احتیاط لازم را انجام دهید.
 • در فشار خون بالا و پایین از این دارو استفاده نشود: مقادیر کم یوهیمبین می تواند فشار خون را افزایش دهد. مقادیر زیاد می تواند به طور خطرناکی سبب افت فشار خون شود
 • دارو می تواند سبب گیجی شود بنابراین تا زمانیکه از اثرات دارو روی خود مطمئن نشده اید از انجام رانندگی خودداری کنید

مصرف یوهمبین در بارداری

این دارو نباید مصرف شود.

مصرف یوهمبین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل دارویی 

 • ترانیل سیپرومین
 • والزارتان (والسارتان)
 • والزارتان/هیدروکلرتیازید
 • وراپامیل
 • آلیسکرن
 • آلپرازولام
 • آمیلوراید
 • آمی تریپتیلین
 • آملودیپین
 • آموکساپین
 • آتنونول
 • کاپتوپریل
 • کارودیلول
 • کلونیدین
 • دیلتیازم
 • دوکسپین
 • انالاپریل
 • فورزماید
 • هیدرالازین
 • هیدروکلروتیازید
 • ایمی پرامین
 • لیزینوپریل
 • متوپرولول سوکسینات
 • تیوریدازین