پرش لینک ها

پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده Prothrombin Complex concentrated

برندهای دیگر پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده Prothrombin Complex concentrated

اکتاپلکس اومان کمپلکس

اشکال دارویی

 

موارد مصرف پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده Prothrombin Complex concentrated

مسمومیت با وارفارین و نظایر آن

برخی از اختلالات انعقادی خون

 

موارد منع مصرف پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده Prothrombin Complex concentrated

حساسیت

عوارض جانبی پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده Prothrombin Complex concentrated

سردرد درد معده یا شکم

مصرف پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده Prothrombin Complex concentrated در دوران شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده Prothrombin Complex concentrated در دوران بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

به موارد زیر در مورد پروترومبین کمپلکس تغلیظ شده Prothrombin Complex concentrated توجه کنید!

تحت نظارت پزشک مصرف شود مصرف هر دارویی را به پزشک اطلاع دهید

 

تداخل بیماری

تداخل دارویی