پرش لینک ها

پروتامین Protamine

برندهای دیگر پروتامین Protamine

پروتامین سولفات- پروتامین سولفات- اکسیر

اشکال دارویی

 

موارد مصرف پروتامین Protamine

انتی دوت هپارین (استفاده در اور دز هپارین)

موارد منع مصرف پروتامین Protamine

حساسیت- خونریزی با علتی غیر از هپارین

عوارض جانبی پروتامین Protamine

کاهش فشارخون شدید- برادی کاردی- واکنش های پوستی- کهیر- تنگی نفس- تهوع- درد پشت- سوزش- ادم ریوی

مصرف پروتامین Protamine در دوران شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف پروتامین Protamine در دوران بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

به موارد زیر در مورد پروتامین Protamine توجه کنید!

این دارو ممکن است باعث مشکلات جدی قلبی یا ریوی شودهرگونه حساسیت بخصوص حساسیت به ماهی را به پزشک گزارش دهیدسابقه وازکتومی را گزارش دهیداگر خونریزی علتی غیر از هپارین دارد نباید ابن دارو استفاده شوداین دارو ممکن است باعث فشار خون بسیار پایین یا مشکلات بسیار بد قلبی یا ریوی شود. گاهی اوقات ، این ممکن است کشنده باشد. اگر دچار مشکلات قلبی یا ریوی هستید ، اگر وازکتومی کرده اید یا به ماهی حساسیت دارید ، به پزشک خود بگویید. با دکتر خود صحبت کنیداین دارو هنگامی که خونریزی بدون استفاده از هپارین اتفاق می افتد استفاده نمی شود. با دکتر صحبت کنیداگر به پروتامین ، غذاهای دریایی یا هر قسمت دیگری از پروتامین حساسیت دارید.اگر به پروتامین حساسیت دارید. هر بخشی از پروتامین ؛ یا سایر داروها ، غذاها یا مواد دیگر. درباره حساسیت و علائمی که به شما نشان داده شده به پزشک خود بگویید.این دارو ممکن است با سایر داروها یا مشکلات سلامتی تداخل داشته باشد.

 

تداخل بیماری

تداخل دارویی

تیبولون- تیکلوپیدین