پرش لینک ها

پتنت بلو وی  Patent Blue V

برندهای دیگر پتنت بلو وی Patent Blue V

بلو پاتنت وی  پتنت بلائو  پاتنت بلو وي

اشکال دارویی

 

موارد مصرف پتنت بلو وی Patent Blue V

نوعی رنگ
عامل تشخیصی در اسکن ها یا انواع گراف و بیوپسی ها

 

موارد منع مصرف پتنت بلو وی Patent Blue V

حساسیت

عوارض جانبی پتنت بلو وی Patent Blue V

مصرف پتنت بلو وی Patent Blue V در دوران شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف پتنت بلو وی Patent Blue V در دوران بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

به موارد زیر در مورد پتنت بلو وی Patent Blue V توجه کنید!

 

تداخل بیماری

تداخل دارویی