پرش لینک ها

پتاسیم بروماید Potassium Bromide

برندهای دیگر پتاسیم بروماید Potassium Bromide

دیبرو ب مونو

اشکال دارویی

 

موارد مصرف پتاسیم بروماید Potassium Bromide

ضد صرع (مصرف این دارو محدود و به همراه سایر داروهاست)

موارد منع مصرف پتاسیم بروماید Potassium Bromide

هیپرکالمی – حساسیت-  نارسایی کلیه

 

عوارض جانبی پتاسیم بروماید Potassium Bromide

تهوع- سوزش معده- اسهال

مصرف پتاسیم بروماید Potassium Bromide در دوران شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف پتاسیم بروماید Potassium Bromide در دوران بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

به موارد زیر در مورد پتاسیم بروماید Potassium Bromide توجه کنید!

با پزشک یا داروساز مشورت نمایید و به بروشور دارو توجه کنید

 

تداخل بیماری

تداخل دارویی