پرش لینک ها

پالیپریدون Paliperidone

برندهای دیگر پالیپریدون Paliperidone

 

اشکال دارویی

 

موارد مصرف پالیپریدون Paliperidone

 

موارد منع مصرف پالیپریدون Paliperidone

 

عوارض جانبی پالیپریدون Paliperidone

مصرف پالیپریدون Paliperidone در دوران شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف پالیپریدون Paliperidone در دوران بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

به موارد زیر در مورد پالیپریدون Paliperidone توجه کنید!

 

تداخل بیماری

تداخل دارویی