پرش لینک ها

اپوئتین EPOETIN

برندهای دیگر اپوئتین

 سیناپویتین

 اپولی رک

اپرکس

 پی دی پویتین

اپوئتین در چه مواردی مصرف میشود؟

کم خونی شدید در نارسایی کلیه

کم خونی شدید در شیمی درمانی

کم خونی ناشی از درمان ایدز

اپوئتین  در چه مواردی نباید مصرف شود؟

الرژی

پرفشاری خون کنترل نشده

انمی اپلاستیک

بارداری و شیردهی

.

عوارض جانبی اپوئتین

سردرد

خستگی

فشار خون بالا

ورم

ارترالژی

تهوع

اسهال

سرفه

تب

به موارد زیر در مورد مصرف اپوئتین توجه کنید!

لخته خون، صرع، پرفشاری خون بارداری

در صورت داشتن مشکلات زیر قبل از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید: مشکلات قلبی و کلیویف فنیل کتونوری

مصرف اپوئتین در بارداری

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

مصرف آاپوئتین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.