پرش لینک ها

اولیپریستال (Ulipristal)

برندهای دیگر اولیپریستال (Ulipristal)

 

 اسمیا

اولیپریستال در چه مواردی مصرف میشود؟

قرص جلوگیری از حاملگی اورژانسی

 

اولیپریستال در چه مواردی نباید مصرف شود؟

حاملگی

عوارض جانبی اولیپریستال

 

 • درد
 • کرامپ های شکمی یا درد شکم
 • خونریزی واژینال
 • خونریزی شدید در طی قاعدگی
 • بی نظمی قاعدگی
 • تهوع و استفراغ

به موارد زیر در مورد مصرف اولیپریستال توجه کنید!

 • این دارو نباید به عنوان داروی سقط جنین به کار رود
 • از این دارو به عنوان داروی روتین و معمول پیشگیری استفاده نکنید،
 • از عدم حاملگی خود اطمینان حاصل نمایید.
 • بی نظمی در خونریزی: الگوی خونریزی قاعدگی ممکن است تغییر کند (طول چرخه ممکن است چند روز به تأخیر بیفتد یا کوتاه شود) ، اما در چرخه های بعدی به حالت طبیعی برمی گردد. خونریزی بین قاعدگی (لکه بینی) نیز مشاهده شده است.
 • در صورت تاخیر در قاعدگی بیش از 7 روز از دوره قاعدگی ، احتمال بارداری باید در نظر گرفته شود.
 • کودکان: برای استفاده قبل از اولین قاعدگی استفاده نمی شود.
 • زنان یائسه: در زنان یائسه استفاده نمی شود.
 • حاملگی خارج رحمی: سابقه حاملگی خارج رحمی منعی برای استفاده در پیشگیری از بارداری نیست. اگر بارداری پس از درمان یا در بیمارانی که درد زیر شکم دارند پس از تجویز اوليپریستال ، احتمال حاملگی خارج رحمی باید در بیماران در نظر گرفته شود.
 • باروری: به دنبال درمان اولی پریستال برای پیشگیری از بارداری اورژانسی ، احتمالاً بازگشت باروری سریع است. اثر پیشگیری از بارداری هورمونی ممکن است کاهش یابد.
 • استفاده از این دارو از عفونت HIV یا سایر بیماریهای منتقله از راه جنسی محافظت نمی کند.
 • برخی منابع توصیه به عدم مصرف دارو در شیردهی دارند و برخی منابع می‌گویند تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف شیردهی انجام نشود.

مصرف اولیپریستال در بارداری

این دارو نباید مصرف شود.

مصرف فکسوفنادین در شیردهی

مصرف این دارو بستگی به نظر پزشک دارد.

تداخل بیماری

اختلال کبدی، اختلال کلیوی

تداخل دارویی

 • توپیرامات
 • اپرپیتانت
 • بوسنتان
 • گریزئوفولوین
 • فنوباربیتال (خوراکی)
 • وریکونازول