پرش لینک ها

آ.اس.آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید/والسارتان

برندهای دیگر آ.اس.آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید/والسارتان

پلی پیل وی

اشکال دارویی

قرص

موارد مصرف آ.اس.آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید/والسارتان

فشار خون بالا و چربی خون بالا

موارد منع مصرف آ.اس.آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید/والسارتان

حساسیت حاملگی

عوارض جانبی آ.اس.آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید/والسارتان

تنگی نفس سرفه علائم انفلوانزاعوارض هر ۴ ماده دارویی ممکن است رخ دهد سردردگیجی درد شکمی اسهال درد پشت، درد مفاصل درد معده وزوز گوش سنگینی گوش تهوع

مصرف آ.اس.آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید/والسارتان در دوران شیردهی

این دارو نباید مصرف شود.

مصرف آ.اس.آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید/والسارتان در دوران بارداری

این دارو نباید مصرف شود.

به موارد زیر در مورد مصرف آ.اس.آ/آتورواستاتین/هیدروکلروتیازید/والسارتان توجه کنید!

بهتر است دارو وسط غذا میل شودهرگونه بیماری یا سابقه ان را به پزشک اطلاع دهیدداشتن رژیم کم نمک را اطلاع دهید